Ďakujeme našim partnerom!

“ciara“

ciara

Grafické spracovanie maloobchodných a veľkoobchodných letákov a inzercie
Grafické spracovanie a tlač všetkých outdoor materiálov – billboardy, citylighty, plagáty, bannery
Spracovanie a tlač indoor materiálov – plagáty, cenovky, bannery, výzdoba predajní

ciara

Slovensko, Česká republika a Schiedel Ruská federácia
Grafické spracovanie a tlač cenníkov, reklamných materiálov a technickej dokumentácie, reklamný fullservis.

ciara

Grafické spracovanie inzercie, reklamných článkov a propagačných materiálov.

ciara

GRP a tlač materiálov, foto, spracovanie a zabezpečenie kampaní v médiách, reklamný fullservis.

ciara

Grafické spracovanie a tlač prospektov, vytvorenie a aktualizácia webov.

ciara

Grafické spracovanie a tlač katalógov.

ciara

Grafické spracovanie klientského časopisu pre sporiteľov.

ciara

Poisťovňa právnej ochrany
Grafické spracovanie klientského časopisu DAS REVUE, spracovanie a tlač letákov, billboardov, plagátov, inzercie, web poisťovne.

ciara

Grafické spracovanie a tlač knihy, dodávka reklamných predmetov, prezentácia na CD.

ciara

Príprava a realizácia kampaní Štrukturálny cenzus fariem a Intrastat SK, grafické práce, tlač publikácií, reklama v médiách, zabezpečenie tlačových konferencií…